~ irfanyuvasi.com

2000'li yılların başında Türkiye'de internet kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuş sitelerden biri olan irfanyuvasını, günümüz internet kültürüne uygun şekilde hayata geri döndürmek istiyoruz.

İnternet kültürünün ağza geleni söylemek olmadığı bir dönemde yetişen insanlar olarak; zoque, bildirgeç, hafif, ::e?, fazlamesai'nin tadı ve kıymetini hiçbir zaman unutamadık. Günümüzde bu ruha ve kaliteye sahip bir platformu henüz keşfedemedik.

Bu yüzden, biz denemeye karar verdik.

Bir topluluk oluşturmak için iki yolumuz var.

  1. Herkesin erişebileceği bir platform oluşturup popülizme yenilmek.
  2. Referans yoluyla erişim imkanı vererek elitizmi takip etmek.

Günümüzde Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarının popülizm ile birlikte ne kadar kirli ve gelişime kapalı topluluklar oldukları ortada. Bu sebeple biz ikinci yöntemi tercih ediyoruz.

Bu sebeple, bir süre daha bu ekranı görmeye devam edeceksiniz.

[email protected]